Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.mestisko.sk spravuje Obec Mestisko a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).
 

Správca obsahu:


Obec Mestisko

Adresa:
Obecný úrad Mestisko
Č. 6
090 41 Mestisko

IČO: 00 330 736

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník


Počet obyvateľov: 471
Rozloha: 1106 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1414

 

Starosta : Stanislav Baka: Email: obecmestisko@gmail.com Tel.: 054 / 752 15 98

                                                         starosta@mestisko.sk


Všeobecné informácie: info@mestisko.sk

Podateľňa: podatelna@mestisko.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@mestisko.sk
Urbariát: urbariatmestisko@gmail.com


Sekretariát:
Tel.: 054 / 752 15 98
Fax: 054 / 752 15 98 , Email: sekretariat@mestisko.sk

Kompetencie:
Obec Mestisko je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Stavebný úrad pre Obec Mestisko je Spoločná úradovňa OcU, ktorá sídli na Obvodnom úrade Svidník.

 

Úradné hodiny Obecného úradu:

 

 Pondelok         7:30 - 15:30

 Utorok              7:30 - 15:30
 Streda              7:30 - 15:30
 Štvrtok             7:30 - 15:30
 Piatok              7:30 - 15:30


Technický prevádzkovateľ:
wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk