Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Prírodné pomery a poloha obce

V malebnom a na prírodné krasy bohatom kraji severovýchodného Slovenska 6 km juhozápadne od Svidníka leží obec Mestisko.
Jej zakladatelia ju postavili v Ondavskej vrchovine medzi riekou Ondavou a potokom Hrabovčík, jej pravostranným prítokom, ako hromadnú cestnú dedinu.

Katastrálne územie Mestiska sa rozprestiera na výmere 1 106 ha. Poľnohospodárska pôda tvorí 706 ha, lesná pôda 181 ha a intravilán obce ma plochu 111 ha. Susedí s chotármi mesta Svidník a obcí Hrabovčík, Rovné, Mlynárovce, Rakovčík, Duplín a Stročín. Stred obce je v nadmorskej výške 229 m a okolité časti chotára od 200 po 328 m n. m.      

Územie obce patrí do geomorfologického celku Ondavská vrchovina , ktorá je súčasťou Nízkych Beskýd (Východné Karpaty).
Mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria flyšové pieskovce a ílovce s pokrývom svahových hlín. V obcí sa v minulostí piesok aj ťažil. Chotári obce je tiež ložisko tehliarskej hliny.

Klimatický patrí územie obce a okolia do teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti s chladnou zimou. Priemerný ročný úhrn zrážok tu dosahuje 600 – 800mm. Priemerná ročná teplota vzduchu je od 6 do 8°C. Najteplejším mesiacom je júl, s priemernou teplotou 16 - 18°C a najchladnejším január, s priemernou teplotou od -2 do -5°C.

  Napíšte nám

  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 15:00
  Utorok 08:00 - 15:00
  Streda 08:00 - 15:00
  Štvrtok 08:00 - 15:00
  Piatok 08:00 - 15:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  0911433394
  podatelna@mestisko.sk

  Kalendár odvozu odpadu