Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Správa Dozornej rady ZVLP KOLENGY za rok 2018

 06.05.2019

Združenie vlastníkov

Lesných pozemkov KOLENGY

pozemkové spoločenstvo Mestisko

 

 

 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY

z vykonanej kontroly účtovných dokladov, vedenia agendy a činnosti Združenia vlastníkov Lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko za rok 2018.

 

 

1.  Kontrola bola vykonaná v zmysle zakladajúcej Zmluvy ZVLP KOLENGY pozem. spoločenstvo Mestisko  článku 4 , ods. 1 a ods. 5, v dňoch od 19.3. do 20.3.2018.

 

 

 

 Kontrolu vykonala dozorná rada v zložení :

      Klement Beňko – predseda DR 

      JUDr. Peter Matkobíš – člen DR

                Matej Stoják –  člen DR

 

 

 

 

 Ku kontrole za rok 2018 boli predložené nasledovné písomnosti a materiály:

 

 1. Účtovné knihy.

 2. Účtovné doklady za rok 2018.

3.  Kniha odoslaných a došlých faktúr.

 

 

 Po vykonaní kontroly predložených dokladov a písomností dozorná rada konštatuje že:

 

  • Účtovná agenda je vedená v zmysle platných predpisov.

 

  • Príjmové doklady a výdajové doklady sú chronologicky číselné a dátumovo usporiadané

 

  • Presun finančných prostriedkov z bežného účtu do pokladne je vykonávaný  na základe príjmových dokladov, ktoré sú očíslované a zapísane v pokladničnej  knihe.

 

  • Kontrolované výdajové doklady boli vedené správne, každý vydaj z pokladne bol zároveň  podložený nákupným bločkom vydaným z elektronickej pokladnice, resp. iným potvrdzujúcim dokladom.

 

  • V roku 2018,  v zmysle zákona Združenie vlastníkov lesných pozemkov, pozemkové spoločenstvo KOLENGY viedlo podvojné účtovníctvo

 

  • V roku 2018 sa v Združení vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY pozemkové spoločenstvo, nekonala, žiadna ťažobná činnosť a preto v pozemkovom spoločenstve boli vykonávané úkony spojené s nevyhnutným chodom spoločenstva.    

 

  • Hospodársky rok 2018 bol ukončený s mínusovým hospodárskym výsledkom a to v čiastke – 973,32 €

 

  • Konečný stav finančných prostriedkov spoločenstva k 31.12.2018 v pokladni a na bežnom účte činí  1 197,26 €

Kontrolou stavu finančných prostriedkov neboli zistené žiadne rozdiely .

 

 

 

 

2.  Dozorná rada účtovnú uzávierku za rok 2018 odporúča zhromaždeniu  schváliť bez výhrad.

 

           

 

 

Mestisko 20.3.2018

 

 

                        Klement Beňko – predseda DR...........................................

 

 

                        JUDr. Peter Matkobíš – člen...............................................

 

 

                        Matej Stoják – člen.............................................................

 


Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

0911433394
podatelna@mestisko.sk

Kalendár odvozu odpadu